top of page
IMG_20210927_132720.jpg

ODENSE

Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV

KØBENHAVN

Stevnsgade 43, 5. sal

2200 København N

CVR: 4177 4452

VERNA

Vernas arkitektur tager afsæt i den danske bygningstradition, der gennem mange århundreder er blevet udviklet og forfinet: En arkitektur, der hylder det enkle, og som er til for et meningsfuldt hverdagsliv. Traditionerne bruger vi ikke for at gentage det, der engang var, men som et udgangspunkt for at finde nye veje og pege frem mod en langtidsholdbar arkitektur, som imødekommer moderne funktioner og det gode liv i fremtiden.

Vi tegner enfamiliehuse og transformerer eksisterende bygninger. Det gør vi med udgangspunkt i landskabet, stedet og bygningens særlige karakter, fordi vi tror på, at en stedsspecifik arkitektur holder længere.

I samarbejde med lokale håndværkere og ingeniører udvikler vi projekter, hvor form, materialebevidsthed og byggetekniske principper kommer til udtryk gennem en arkitektur, der er båret af klare detaljer og enkle løsninger.

Materialerne, vi bygger med, er vigtige for os. Vi tror på, at de rette byggematerialer med den rigtige vedligeholdelse vil patinere flot og være det rigtige valg i mange, mange år. Det vi bygger med, er det, der skal gøre arkitekturen levende.

Navnet “Verna” kommer af vores fascination og begejstring for den traditionelle bygningskultur, man finder på landet, som er opført af lokale bygmestre og håndværkere og er bygget af lokale materialer - det man i arkitektfaget kender som vernakulær arkitektur.

Vi er fire arkitekter, som er uddannet i København på Kunstakademiets Arkitektskole. Vi har mødt hinanden i hovedstaden, men vores tegnestue er grundlagt med udgangspunkt i en fælles drøm om at flytte fra storbyen og starte et liv og et arkitektfællesskab på Fyn. Anna og Kalle driver vores fynske kontor, der på sigt bliver arbejdsplads for os alle fire. Nanna og Frederik står for vores lille afdeling på Nørrebro, indtil deres respektive familier er klar til at rykke over Storebælt.

METODE

Vi har mange forskelligartede opgaver, men vores tilgang er altid baseret på et grundigt forarbejde, der danner grundlag for vores projekter.

 

Først opmåler og registrerer vi grunden og de eksisterende forhold. Vi orienterer os efter verdenshjørnerne, mærker vinden, lægger mærke til træer og landskab. Vi tager fotos af stedet og tegner de første skitser, som vi tager med hjem til tegnebordet. 

På baggrund af registreringen tegner vi det første udkast til dispositionsforslaget.

 

Gennem møder med bygherre finder vi sammen frem til det endelige forslag. Vi gør meget ud af at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, for at vi sammen kan træffe de bedste beslutninger for netop dem, der skal bruge og leve i arkitekturen. 

Vi vil altid gerne bringe andre rådgivere og håndværkere ind i projektet på et tidligt tidspunkt. I samarbejdet med andre faggrupper får vi hurtigt belyst alle aspekter af projektet og får dannet os en god ide om, hvad der her er de bedste konstruktionsmetoder og materialer.

  

I 2021 har vi tegnet alt fra en nybygget, firelænget gård og et helårshus på Thurø til tilbygninger, sommerhuse, en gårdhave med tilhørende udekøkken og en kirkedør. 

IMG_8199-2.jpg
IMG_8156-2.jpg
nanna 2IMG_8135-2 kopi.jpg
IMG_8248-2.jpg

Anna Nicolaysen

Arkitekt MAA

Partner

an@verna.dk

+45 2877 8434

KADK, Bosætning, økologi og tektonik

 

Erfaring fra en række selvinitierede byggeprojekter samt bevarings- og renoveringsarbejde ved Lyng Rahbek Arkitekter og akademisk research i akustik ved JJW Arkitekter.

Desuden erfaring med interiørdesign ved Stilleben Architects. 

Kalle Sæthre Jacobsen

Arkitekt MAA

Partner

kj@verna.dk

+45 6016 3050

KADK,  By og Landskab 

 

Erfaring med større projekter fra tegnestuen Schmidt Hammer Lassen samt projektering for MORE Architects.

 

Startede Tegnestuen Jacobsen & Koefoed, som Verna bygger på, i 2020. 

Nanna Kley

Arkitekt MAA

Partner

nk@verna.dk

+45 6175 5297

KADK, kulturarv, transformation og restaurering.

Har i 4 år arbejdet for transformationstegnestuen Over Byen Arkitekter som skitserende og projekterende arkitekt. 

Derudover bl.a. erfaring fra Mette Lange Architects, 3XN og Henning Larsen Architects.

Frederik Koefoed

Arkitekt MAA

Partner

fk@verna.dk

+45 4222 3888

KADK, By og Landskab.

Erfaring fra spaceplanning- og interiørtegnestuen Spacon & X, Henning Larsen Architects og den strategiske rådgivningsvirksomhed Bark.

 

Startede Tegnestuen Jacobsen & Koefoed, som Verna bygger på, i 2020 

bottom of page