top of page
IMG_8348 kopier.png

YDELSER

Anker 1

Vi har mange forskelligartede opgaver, men vores tilgang er altid baseret på et grundigt forarbejde, der danner grundlag for vores projekter. Først opmåler og registrerer vi grunden og de eksisterende forhold. Vi orienterer os efter verdenshjørnerne, mærker vinden, lægger mærke til træer og landskab. Vi tager fotos af stedet og tegner de første skitser, som vi tager med hjem til tegnebordet. På baggrund af registreringen tegner vi de første udkast.

Gennem møder med bygherre finder vi sammen frem til det endelige forslag. Vi gør meget ud af at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, for at vi sammen kan træffe de bedste beslutninger for netop dem, der skal bruge og leve i arkitekturen. 

Vi vil altid gerne bringe andre rådgivere og håndværkere ind i projektet på et tidligt tidspunkt. I samarbejdet med andre faggrupper får vi hurtigt belyst alle aspekter af projektet og får dannet os en god ide om, hvad der her er de bedste konstruktionsmetoder og materialer.

I 2021 har vi tegnet alt fra en nybygget, firelænget gård og et helårshus på Thurø til tilbygninger, sommerhuse, en gårdhave med tilhørende udekøkken og en kirkedør.

Vi har her lavet en oversigt over vores ydelser, fra de første skitser til et færdigt projekt. 

Book et uforpligtende møde med os her!

Ved opstartsmødet taler vi om de ønsker, drømme og behov projektet skal indeholde. Vi besigtiger de eventuelle eksisterende forhold, hvorefter mulighederne og rammerne for det kommende projekt diskuteres om bordet med underbyggende håndskitser. De første rammer er sat og de mere præcise streger kan nu påbegyndes. 

TILBUD

Når projektet er defineret, kan vi udarbejde et tilbud på skitseprojektet og en oversigt over den samlede proces. Oversigten er delt op, så det ses, hvad de forskellige faser indeholder af tegningsmateriale og møder. 

Det er herfra muligt at vælge faser til og fra, og definitionen af dem vil altid variere en smule fra projekt til projekt. 

IMG_8649.JPG

I denne fase konkretiseres projektet ud fra de tanker og ideer, det første møde endte ud i. Her afholder vi gerne en workshop, hvor vi over et døgn eller mere opholder os på sitet, for på den måde at få en bedre fornemmelse af alle forhold på grunden. Herefter udarbejdes principielle plantegninger og 3d-modeller, suppleret med relevante beskrivelser, illustrationer og referencebilleder, der underbygger projektets grundidé. Der afholdes løbende møder, hvor planløsning, koncept og materialer diskuteres. De forskellige udformninger af projektet koges efterhånden i samarbejde ned til en enkelt løsning.  

SKITSEPROJEKT

Alt efter byggeriets omfang, laves et myndighedsprojekt, hvor tegningerne fra skitseprojektet viderebearbejdes og målsættes med henblik på behandling af den pågældende kommune. Når byggetilladelsen er landet, kan projektet fortsætte. 

MYNDIGHEDER
220113 - KIR - Udførelsesprojekt_Side_17.png
LGS - Instagram - 11.jpg
HOVEDPROJEKT

Denne del af projektet udarbejdes på baggrund af det godkendte myndighedsprojekt. Tegningerne detaljeres med henblik på det forestående byggeri og bliver aftale grundlaget med håndværkerne. Der udarbejdes beskrivelser og træffes beslutninger vedrørende konstruktion, materialer og overflader. Alt efter størrelsen af byggeriet, laves her samarbejde med ingeniører og andre rådgivere.

Projektet overgår nu til de håndværkere, der er valgt til at varetage byggeriet. Det er muligt at få arkitektfagligt tilsyn på byggepladsen i hele byggeperioden. Det skaber ekstra tryghed og sparring, både for håndværkerne og bygherre. 

UDFØRELSE
bottom of page