top of page

På et bart stykke jord mellem den gamle landsby og den nye bydel i Årslev ligger et fælleshus der i fremtiden bliver et samlingssted i byen. Huset, der netop har slået dørene op for byens borgere, er skabt i samarbejde mellem lokale ildsjæle, Faaborg-Midtfyn Kommune og Verna.

 

Fælleshuset i Årslev er et godt eksempel på hvordan tegnestuen Verna gerne vil arbejde. Bygningen er blevet udformet i tæt samarbejde med byens borgere med fokus på genbrug, bæredygtighed og fleksible konstruktioner. Portene i husets facader er lavet af vinduer fra nedrevne bygninger i byen og belægningen er tegl fra Ringe Torv. Genbrugsteglene i bagmuren har den lokale murermester leveret. Fælleshuset ligger i tæt forbindelse til kulturcenteret Polymeren og er dermed en forlængelse af områdets allerede eksisterende aktiviteter.

 

Et grønt byrum vil i fremtiden forbinde en række af byens institutioner og udmunde ved det store naturområde omkring Vindinge Å. Her vil man som besøgende kunne tage ophold i fælleshuset. Huset er et sted med ro, udsigt og lys. Her kan man holde pause på cykelturen, samles til fællesspisning eller fordybe sig til yoga med udsigt over Ådalen. Her kan dagplejere tage et hvil på gåturen og skoleklasser samles i et alternativt undervisningsrum. Fælleshuset fungerer også som alternativt mødelokale for de lokale virksomheder fra Polymeren.

FÆLLESHUS

ÅRSLEV, FYN

OPFØRT 2023

BYGHERRE: FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

 

FÆLLESHUSETS KONSTRUKTION OG OPBYGNING

 

PLANTEGNING

 

INTERIØR. DEN FLEKSIBLE VÆG MED PLADS TIL OPBEVARING OG HÅNDVASK SES TIL HØJRE

FLEKSIBLE BORDE OG BÆNKE DER KAN MONTERES PÅ HUSETS BÆRENDE KONSTRUKTION

 

BÆNKE AF OVERSKUDSTRÆ FRA BYGGERIET 

 

HUSETS BAGMUR ER OPFØRT MED GENBRUGSTEGL

 

DETALJE. GENBRUGTE TEGL

 

MODEL I 1:10 BYGGET SAMMEN MED BORGERE FRA ÅRSLEV

 

DETALJE. GENBRUGSVINDUER I PORTE

bottom of page