top of page

Navnet “Verna” kommer af vores fascination og begejstring for den bygningskultur, som man finder uden for de store byer. En arkitektur, der paradoksalt nok ofte er skabt uden arkitekter, men er opført af lokale bygmestre og håndværkere ved hjælp at videregivet erfaring og traditionelle teknikker. En kultur, som er tæt forbundet til sit lokale miljø og ressourcer, og som med et fagudtryk kendes som vernakulær arkitektur.

 

UDDRAG FRA VERNAS MANIFEST "V FOR VERNAKULÆR"

PRAKSIS

For os er vernakulær arkitektur en nøgle til at udforske bygningskunsten, fordi den vernakulære arkitektur imødekommer helt særlige, specifikke behov, værdier, levevis, økologiske og økonomiske hensyn i en given kultur.

Vi er fire arkitekter, som er uddannet i København på Kunstakademiets Arkitektskole. Vi har mødt hinanden i hovedstaden, men vores tegnestue er grundlagt med udgangspunkt i et fælles mål om at flytte fra storbyen og starte et liv og et arkitektfællesskab på Fyn. ​Vi ser tegnestuen som et kollektiv, og vi er alle jævnbyrdige partnere. Anna Nicolaysen, Kalle Jacobsen og Nanna Kley driver vores fynske kontor, der på sigt bliver arbejdsplads for os alle fire. Frederik Koefoed står for vores lille afdeling på Nørrebro.

Vernas arkitektur tager afsæt i de lokale bygningstraditioner, der gennem mange århundreder er blevet udviklet og forfinet: En arkitektur, der hylder det enkle, og som er til for et praktisk hverdagsliv. Traditionerne bruger vi ikke for at gentage dét, der engang var, men som et udgangspunkt for at finde nye veje. Vi ønsker at bruge traditionerne for at pege frem mod en langtidsholdbar arkitektur, som imødekommer fremtidens bosætning.

 

Når vi tegner nye huse eller transformerer eksisterende bygninger, gør vi det med udgangspunkt i landskabet, stedet og bygningernes særlige karakter, fordi vi tror på, at en stedsspecifik arkitektur holder længere.

 

​Når vi starter en ny større opgave, afholder vi typisk en workshop, hvor vi opholder os på sitet i flere dage, for på den måde at få en dybdegående forståelse af alle forhold på grunden.

 

Herefter udvikler vi projekter i samarbejde med bygherre og lokale håndværkere, hvor form, materialebevidsthed og tektonik kommer til udtryk gennem en arkitektur, der er båret af klare detaljer og enkle løsninger.

Vi har en instinktiv tilgang til byggeriet. Det betyder at vi skræller det unødvendige fra og tager udgangspunkt i det for-hånden-værende ved at genbruge og transformere det eksisterende. Vi arbejder desuden målrettet for at det i fremtiden skal være nemmere at anvende åndbare, biogene materialer, der skaber sunde, robuste bygninger. Vi tror på, at de rette byggematerialer, med den rigtige vedligeholdelse, vil patinere flot og dermed være det bedste valg for at bygningen kan få et langt liv.​

Verna er grundlagt i 2021 og bygger videre på tegnestuen Jacobsen Koefoed Arkitekter, som blev grundlagt i 2020.

MEDLEM AF "10/10" NETVÆRKET UNDER DANSKE ARKITEKVIRKSOMHEDER

2023

MEDLEM AF BYGGETEKNISK LCA-NETVÆRK FOR MINDRE TEGNESTUER

2023

2022

DREYERS LEGAT FOR NYOPSTARTEDE ARKITEKTVIRKSOMHEDER

UDVALGT TIL PROJEKT START

2022

UDSTILLINGEN "SUPERDANSK", UTZON CENTER (400-ÅRS DØREN)

2023

MODTAGER AF STATENS KUNSTFONDS ARBEJDSLEGAT

2023

2023

PRÆKVALIFICERET TIL REALDANIA-KAMPAGNEN "UNDERVÆRKER"

bottom of page