top of page

Tre lokale foreninger har i 2022 opstartet et projekt, for at gøre drømmen om et nyt fælleshus i Rynkeby til virkelighed. Sammen vil vi gennem borgerinddragelse og workshops, udvikle et nyt hus der kan rumme aktiviter fra de respektive foreninger og resten af byen. Det er vigtigt for os at det nye hus er solidt forankret i lokalsamfundet, og dermed kan blive en platform for de mange spirende fællesskaber i byen.

I Rynkeby findes i dag et slidt og utidssvarende forsamlingshus opført i starten af 1900-tallet, som ligger i et farligt sving. På byens sportsplads findes desuden et lille klubhus opført af frivillige i 1960’erne. Begge huse har nået deres udløbsdato og har ingen mulighed for at rumme områdets øvrige brugergrupper - såsom dagplejere, børnehaven, borgere fra nærliggende ældre - og plejecenter eller de 13-16-årige, der efterspørger mødesteder.

Det nye fælleshus skal samle funktionerne i de to nuværende bygninger under samme tag og skabe rum for flere. Vi vil udvikle et lokalt forankret og bæredygtigt projekt af høj æstetisk kvalitet og første skridt i denne proces er at opføre en formidlingspavillon.

I den indledende del af projektet arbejder vi i to spor: en grundlæggende byanalyse og udvikling af workshopformater. De afholdte workshops kommer til at foregå omkring formidlingspavillonen og skal sammen med byanalysen danne grundlag for skitseprojektet til det nye Fælleshus, og muligvis en ny helhedsplan der kan folde potentialet for området omkring Rynkeby sportsplads og ældrecenteret Dalsbo ud. Formidlingspavillonen skal i projektets tidlige faser være et fysisk samlingspunkt for projektet. Et aktivitets- og formidlingspunkt, hvor vi kan afholde workshops omkring og i andre perioder være en ”avissøjle” hvor man kan finde information og aktivitetskalender for projektet.

PAVILLON

RYNKEBY, FYN

 

PAVILLONENS KONSTRUKTION OG ENKELTDELE

 

INSPIRATION: AVISSØJLE

PAVILLONEN INDEHOLDER REMEDIER OG

PLANCHER TIL AFHOLDELSE AF WORKSHOPS

 

DET NÆRLIGGENDE RYNKEBY ELVÆRK (1907) HAR ET KARAKTERISTISK AFVALMET TAG, SOM PAVILLONEN TAGER INSPIRATION FRA

bottom of page