top of page

Underværker har prækvalificeret 50 nye rådgivere, og VERNA er en af de tegnestuer der i fremtiden har mulighed for at samarbejde med ildsjæle, der brænder for at udvikle deres lokalsamfund.

Underværker er en kampagne, som støtter frivillige projekter i det byggede miljø, så de kan blive til virkelighed. Den filantropiske forening Realdania står bag kampagnen, som har hjulpet mere end 300 ildsjæleprojekter fra idé til realisering - gennem økonomisk støtte, faglig sparring og videndeling med andre ildsjæle. Alle kan søge, hvis projektet skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø.

De 50 prækvalificerede rådgivere har en bred geografisk repræsentation og VERNA er en af bare seks rådgivere der er valgt fra Region Syddanmark.

Læs mere om Underværker her.

PRÆKVALIFIKATION

UNDERVÆRKER / REALDANIA

2023

bottom of page